Zniżka na ubezpieczenie OC/AC

Wybierając do współpracy Świat Tachografów Cyfrowych i korzystając z dowolnej usługi przez nas świadczonej, otrzymasz bon dający dodatkową zniżkę na ubezpieczenie OC/AC.

  • Bon uprawnia jego posiadacza do uzyskania jednokrotnego obniżenia wysokości składki, należnej z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego (OC i AC), o kwotę nieprzekraczającą 200,00 zł lub samego OC do wysokości składki minimalnej danego towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • Bon można wykorzystać tylko do jednej polisy komunikacyjnej, w pakiecie OC z AC lub OC, przez jednego klienta, rozumianego i weryfikowanego przez jeden nowy numer PESEL.
  • Bon zostaje przypisany do danego Klienta, do jego numeru PESEL. Wykorzystanie bonu następuje w momencie podania kodu przez Klienta przed dokonaniem kalkulacji oferty.

Bon nie uprawnia do uzyskania jakichkolwiek środków pieniężnych od spółki Grupa Top Ubezpieczenia sp. z o. o., ani od jakiejkolwiek innej osoby fizycznej lub prawnej.

BON UPOMINKOWY obsługuje:
Aleksandra Jaworska
a.jaworska@topubezpieczenia.com
kom 735 973 507

Dodaj komentarz